TUFF 360™ ГАРАНЦИОННА ПРОГРАМА

Гуми за леки & лекотоварни автомобили

ЗА ГАРАНЦИЯТА TUFF 360™

Armstrong-tuff360-warranty

Тази допълнителна гаранция важи за оригиналния купувач на нови радиални гуми с марката Armstrong, доставени директно или чрез оторизиран дилър на Armstrong, които са монтирани на леки автомобили, ванове и лекотоварни камиони и са използвани на същото превозно средство, на което оригинално са били поставени.

Тази гаранция важи за клиенти закупили и използвали гумите в цяла Европа.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА TUFF 360™?

Всички гуми Armstrong са гарантирани срещу дефекти на изработката и материала и ще бъдат заменени 100% безплатно през първоначалния гаранционен период, който е до 10% износване на протектора. Евентуални такси и разходи за монтаж и баланс дължими при замяната се заплащат от собственика.

При възникване на дефект след изтичане на условието за 100% замяна и ако гумата е не по-стара от шест (6) години от датата на производство (DOT), собственикът ще бъде компенсиран с кредит за закупуване на сравнима гума Armstrong. Стойността на кредитът се определя от процента на оставаща дълбочина на протектора на гумата спрямо оригиналната такава и актуалната цена на съпоставима нова гума Armstrong към момента на компенсацията. Евентуални такси и разходи за монтаж и баланс дължими при замяната се заплащат от собственика.

Тип % Износване Компенсация
Гума от 0% до 10% 100% безплатна замяна на гумата
от 10.1% до над индикатора TWI (Мин остатъчна дълбочина 1.6 мм) Пропорционална компенсация (слоевете на гумата не трябва да са на показ)
до индикатора TWI и под него Няма компенсация

Повечето модели на Armstrong имат гаранция за пробег от момента на първоначалната покупка (необходимо е доказателство за покупка), въпреки че действителният пробег може да варира поради шофьорски навици, пътните условия и поддръжката на гумите. Ако дадена гума достигне края на използваемия си протектор (TWI 1.6 мм) преди гарантирания пробег, то тя ще бъде заменена със съпоставима гума Armstrong на пропорционална база. Стойността на компенсацията ще бъде определена чрез умножаване на процента на достигнатия пробег и актуалната цена на съпоставима гума Armstrong към момента на компенсацията. Евентуални такси и разходи за монтаж и баланс дължими при замяната се заплащат от собственика.

УСЛОВИЯ ЗА ДА БЪДЕ ВАЛИДНА ГАРАНЦИЯТА ЗА ПРОБЕГ НА ARMSTRONG:

 1. Позицията на гумите на автомобила трябва да се сменя на всеки 8,000 до 10,000 км
 2. Собственикът трябва да е първоначалният купувач на гумите и да притежава документ за покупка и гаранционна карта с въведени данни от километража на автомобила при поставянето на гумите.
 3. Първоначалният купувач трябва да е собственик на превозното средство, на което първоначално са поставени гумите.
 4. Гумите са износени равномерно по целия протектор до индикатора TWI (1.6 мм), с което се считат за 100% износени.
 5. Данните за ротация на гумите (стр. 8) трябва да са попълнени от оторизиран сервиз.
 6. За автомобили оборудвани със спорт-пакети (различни размери на гумите на предните и задните оси), които не могат да се ротират, гаранцията за пробег за предни или задни гуми ще бъде 50% от гарантираните километри за модела.
 7. Нивото на налягане трябва да е по препоръка на оторизирания сервиз, за да се гарантира дълъг живот на гумата.
Категория Модел Гаранция за пробег(километри)
PCR BLU-TRAC PC 75.000
UHP BLU-TRAC HP 50.000
SUV TRU-TRAC SU 50.000
PCR BLU-TRAC PC Flex 50.000
SUV TRU-TRAC SU Flex 35.000
VAN BLU-TRAC VAN 50.000

TUFF 360™ предлага гаранция за пътен инцидент, която предпазва потребителя от невъзстановими повреди на гумата, причинени от срязване, пробиване, разкъсване и други повреди в резултат от удари в дупки, бордюри или други предмети на пътя.

Тази програма включва нови гуми Armstrong от модели BLU-TRAC PC (гуми за леки автомобили), BLU-TRAC HP (ултра високоскоростни гуми), TRU-TRAC SU (гуми за джипове), BLU-TRAC PC Flex (всесезонни гуми за леки автомобили), TRU-TRAC SU Flex (всесезонни гуми за джипове), BLU-TRAC VAN (бусови гуми).

*Гуми за търговска и офроуд употреба са изключени от програмата.

A. КАКВО  Е ПОВРЕДА  ОТ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ?

Повреда от пътен инцидент възниква, когато гумата дефектира в резултат на пробиване, натъртване или удар по време на нормално шофиране по път, поддържан от държавна или местна власт. Повреди от пирони, стъкла и дупки са най-честите примери за пътен инцидент.

Б. КАКВИ  СА  УСЛОВИЯТА?

Тази програма покрива включените модели гуми Armstrong за период до 36 месеца от датата на производство на гумите (DOT) и с дълбочина на протектора не по-малка от 50% от оригиналната, до изтичане на едно от тези условия.

Условията са както следва:

Вид  гаранция % Износване Компенсация
Политика на гаранция за пътен инцидент 0% до 50% Пропорционална компенсация до 3 години от датата на производство (DOT) за дефекти, които не са вследствие на производството
50.1% и повече Няма компенсация

Тази програма покрива само нови гуми Armstrong за леки и лекотоварни автомобили и джипове посочени по-горе, които са (i) закупени от клиента от оторизиран търговец на гуми Armstrong и (ii) описани ясно на оригиналната фактура, идентифицирани по марка гума, тип, размер и номер(а) на артикула, (iii) когато са монтирани на превозното средство идентифицирано по година, марка, модел, рег. номер и пробег в оригиналната гаранционна карта („валидни гуми Armstrong“).

В. КАКВИ  СА  ОГРАНИЧЕНИЯТА ?

Клиентът трябва да плати всички разходи за труд, поправка и/или замяна и да подаде искане за възстановяване на валидните разходи.
Преди да се замени повредената гума, трябва да бъде получено предварително разрешение и номер на рекламация от Armstrong Tyres Europe, в противен случай искането на потребителя за компенсация може да бъде отхвърлено.

КАКВО  ДА  НАПРАВИТЕ  В СЛУЧАЙ  НА  РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ?

В случай на претенции, свързани с пътен инцидент, Оторизираният Търговец на гуми Armstrong трябва да се свърже с Armstrong Tyres Europe за предварително разрешение и да получи номер на рекламация. Преди подмяна на повредената гума трябва да се получат предварително разрешение и номер на рекламация. Гумите, които са подменени по тази програма, трябва да бъдат предадени или да бъдат на разположение за проверка, ако това бъде поискано от Armstrong Tyres Europe.

TUFF 360™ предлага 30-дневен пробен период за всички нови гуми Armstrong закупени в Европа (без гуми за търговска и офроуд употреба). Включените в програмата гуми Armstrong могат за бъдат върнати в срок от 30 дни от датата на закупуване срещу възстановяване на пълната платена сума. Гумите трябва да бъдат върнати на търговеца, от когото са били закупени, заедно с оригиналния документ за покупка.

ОБЩИ  ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Пробният период важи само за оригинално закупен комплект от четири гуми. Гумите не подлежат за възстановяване на сумата, ако:

 • Гумите са използвани при моторни спортове или състезания.
 • Гумите са преместени от превозното средство, на което първоначално са били монтирани
 • Има повреда от инцидент на пътя включително, причинени от препятствия или отломки, разрези, пробиване (незавизимо дали е поправимо или не), разкъсвания при удар, натъртвания, ожулвания и др.
 • Има щета или повреда в резултат на неправилна експлоатация или поддръжка, като например: използване, докато гумата е спукана или значително спаднала, неправилно прилагане на размера на гумата и /или спецификация, неправилно монтиране/демонтиране или неправилно балансиране на гумата/джантата; натоварване, скорост и експлоатационни практики, причиняващи прекомерни работни температури, надвишаващи възможностите на гумите; щети, причинени от ремонт.
 • Има щета или повреда в резултат на: повредена джанта или повреда от вериги; проблеми с реглажа на колелата или дефекти на спирачките, механични неизправности в превозното средство или колелото, небрежност, неправилна употреба и неразумно шофиране, включващо, но не лимитирано до въртене, състезания или повреда при ПТП.
 • Гумите са износени повече от 0.8 мм.
 • Гумите са закупени на изплащане / кредит.

КАК  ДА  ПОДАДЕТЕ  РЕКЛАМАЦИЯ

Винаги, когато е възможно, трябва да върнете автомобила си в оторизирания сервиз, където сте закупили/монтирали вашите гуми Armstrong. Ако не можете да посетите този сервиз, може да се обърнете към всеки от оторизираните дилъри на Armstrong или да се свържете с АВТОГУМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

За да поиска компенсация от Armstrong Tyre за претенции свързани с I. Гаранция за изработка и материали и II. Гаранция за пробег, дилърът трябва да:

 1. Попълни „Форма за уреждане на иск“
 2. Да изпрати по имейл попълнената форма заедно с три снимки със средна резолюция на:
  1. Сериен номер и ДОТ, обозначени като 1-1
  2. Повредената част, обозначена като 1-2
  3. Цялата гума с ясно видима част на протектора, обозначена като 1-3 и т.н.
  4. Гаранционна карта за пробег и ротиране на гумите (важи само за компенсации, свързани с пробег)
 3. Изрязани DOT и серийният номер да се изпратят до Armstrong Tyres Europe.

За да поискате възстановяване на сума по V. ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ ДО 30 ДНИ, БЕЗ ВЪПРОСИ , дилърът трябва:

 1. Попълни „Форма за уреждане на иск“ с описание на причината за връщане. Да изпрати по имейл попълнената форма до Armstrong Tyres Europe, заедно с копие от оригиналната фактура за покупка на гумите, показваща:
  1. Име, адрес и телефонен номер на oбслужващия сервиз.
  2. Година/марка/модел и пробег в км. на превозното средство.
  3. Марка, модел и размер на гумата.
  4. DOT номер(а).
 2. Всички искове ще бъдат обработени в рамките на 10 дни. След одобрение ще бъде издаден кредит за първоначалната покупна цена на гумата (гумите).

ЗА ДА ИМА ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ГАРАНЦИЯТА TUFF 360™, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА:

 1. Да представи гумата на оторизиран търговец на Armstrong (или оригиналният търговец, от когото гумите са закупени, когато е възможно)
 2. Да предостави копие от оригиналния документ за покупка с документирания пробег на автомобила към датата на първоначалния монтаж на гумите.
 3. Да предостави оригинална гаранционна карта с документирано ротиране на всички гуми на всеки 8,000 – 10,000 километра (важи само за претенции за гаранция за пробег)
 4. Да заплати дължимата сума за нова гума Armstrong (ако е необходима), включваща такси, монтаж и разходи за баланс и/или разходите за други услуги, надвишаващи сумата на кредита
 5. За искове свързани с пътен инцидент, моля вижте инструкциите в секцията озаглавена „КАКВО ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ?“ (стр. 4)
 1. Гуми Armstrong монтирани на електрически автомобили.
 2. Вибрации, които се появяват след първия 1 мм износване на протектора.
 3. Замяна на (3) три или повече гуми на едно и също превозно средство.
 4. Гуми използвани или поставени на превозно средство, регистрирано или опериращо извън Европа.
 5. Гуми износени под индикатора TWI (оставащ протектор по-малко от 1.6 мм).
 6. Разходите за монтиране и балансиране и приложимите данъци и такси.
 7. Повреда в гумите или неправилно износване поради:
  1. Продължителна употреба докато гумата е спукана или значително спаднала.
  2. Неправилен ремонт или ремонт, не отговарящ на стандартите на ETRTO (Европейска техническа организация за гуми и джанти), или частичен ремонт, или ремонт със самовулканизираща се тапа.
  3. Неправилна употреба или експлоатация, включваща, но не лимитирана до: прекомерно напомпване, претоварване, замърсяване или разграждане с нефтопродукти или други химикали, повреда от използване на вериги, употреба за състезания, прекомерна употреба на офроуд път или умишлено увреждане или злоупотреба.
  4. Неправилна или недостатъчна поддръжка, включваща, но не лимитирана до: неправилен реглаж, дисбаланс на колелата, дефектни спирачки или амортисьори, неправилно монтиране или демонтиране или други неизправности на превозното средство.
  5. Гумите не са ротирани на всеки 8,000 – 10,000 километра.
  6. DOT номерът е премахнат или е нечетлив.
 8. Гуми, които са:
  1. Поставени на друго превозно средство, различно от това, на което са поставени първоначално.
  2. Придобити като употребявани гуми или закупени от някой друг, освен Вас.
 9. Озоново или атмосферно напукване на гуми, ако са изминали повече от четири (4) години от датата на закупуване (изисква се доказателство за покупка).
 10. Щети, нанесени извън Европа.
 11. Гумите са били поправяни, регенерирани, с допълнително нарязан протектор или вулканизирани.
 12. Друга промяна по гумите по какъвто и да е начин, включително, но без да се ограничава до: боядисване, лакиране, пробиване на дупки за шипове и др.
 13. Всички други щети, причинени от действия или пропуски на потребителя, които не са в съответствие със спецификациите или инструкциите на производителя на превозното средство.

РЕЗЮМЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПРОГРАМА TUFF 360™ НА ГУМИ ARMSTRONG

Категория Модел Пътна инцидент Гаранция за пробег 30-дневен тестов период
PCR BLU-TRAC PC ДА 75,000 км ДА
UHP BLU-TRAC HP ДА 50,000 км ДА
SUV TRU-TRAC SU ДА 50,000 км ДА
PCR BLU-TRAC PC Flex ДА 50,000 км ДА
SUV TRU-TRAC SU Flex ДА 35,000 км ДА
VAN BLU-TRAC VAN ДА 50,000 км ДА

РЕГИСТРАЦИЯ  НА  ГУМИТЕ

Важно е да регистрирате вашите гуми Armstrong своевременно при покупка. Регистрацията е важна процедура за безопасност, тъй като дава възможност на производителя да ви уведоми в случай на изтегляне на продукт. За да завършите регистрацията, трябва да предоставите:

 1. Информация за контакт.
 2. DOT кодовете, разположени върху вашите гуми.
 3. Информация за контакт с търговеца, от който сте закупили гумите.

Моля използвайте формата на www.armstrongtyres.com/registration за бърза и лесна регистрация на вашите гуми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ 

Вашата безопасност е топ приоритет за Armstrong Tyre. Важно е да осигурите правилното използване и поддръжка на гумите, за да избегнете сериозни наранявания. Ето няколко съвета за безопасност, които препоръчваме, за да намалите риска от повреда в гумите:

 • Собствениците трябва да продължат да ротират гумите в съответствие с ръководството на собственика на превозното средство или на всеки 8,000 – 10,000 километра.
 • Гумите трябва редовно да бъдат проверявани от квалифициран професионалист за признаци на повреда.
 • Гумите трябва да бъдат монтирани само от опитни професионалисти. Следвайте всички инструкции в ръководството на автомобила или обозначението за гуми в превозното средство, за да избегнете недостатъчно напомпване на гумите.
 • Използвайте само одобрени джанти.
 • Не въртете гуми на каквато и да е пътна настилка.
 • Препоръчваме подмяната на всички гуми, които са над (10) десет години от датата на производство. Ако производителят на превозни средства има специфични препоръки за подмяна на гуми, трябва да следвате специалните препоръки за това превозно средство.
 • Винаги избягвайте да купувате употребявани гуми. Предишната употреба може да е увредила вътрешни компоненти, което да доведе до повреждане на гумата. 
 • Препоръчваме да подменяте всички четири гуми едновременно. В случаите когато са подменени само две гуми, новите гуми трябва да бъдат монтирани отзад, тъй като по-дълбокият протектор може да осигури по-добро сцепление и отвеждане на водата при мокри условия.
 • Препоръчваме редовни проверки на налягането на въздуха в гумите според спецификациите на производителя.
 • Всяка гума, независимо колко добре конструирана, може да се повреди в резултат на щета или неправилна употреба. Ако усетите вибрации или смущения при возене, или забележите издутина, неравност или всякакви други нередности, препоръчваме незабавно да проверите гумите си в квалифициран сервиз на гуми. 

Тази допълнителна гаранция се предоставя от:

Armstrong Tyres Europe BV
Ravenseweg 13m
3223 LM Hellevoetsluis
The Netherlands
E-mail: info@vandenban.nl
Phone Number: +31 181 331 444

За повече информация и съдействие за гуми Armstrong закупени в България ни Изпратете съобщение